Τα ΜΠΑΝΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία ιατρικού εξοπλισμού ατομικής φροντίδας που σκοπό έχει να καλύψει τις ειδικές ανάγκες ασθενών. Οι ανάγκες αυτές εκτείνονται από βοηθήματα κίνησης, κατάκλισης και ακράτειας, σε βοηθήματα ειδικής φροντίδας και αποφυγής τραυματισμών ή καταστάσεων πόνου. Τα βοηθήματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία μιας θεραπείας, αλλά και για την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών καθώς συμβάλουν σημαντικά στην ανεξαρτησία τους.